דגם ״סנונית״
דגם ״ינשוף חדש״
דגם ״שחף חדש״
דגם ״נשר חדש״
דגם ״שחף חדש״